vendredi 11 septembre 2009

La théorie du complot version wolof

Ci miim jamono
Dëgga attan tumuranke !
Waaye moo doy cip weetal
Waaye moo doy cip wettal
Xoolal fenn ni muy lawe
Melna geej gu aay
Duus yay fewi-fewi!
Dooley ngelawam upp na
Suuf si tasaaroo!
Cëy lii
Bip pënd
Di warac-waraci

Teeyayu xel
Mankook
Sellayu xol
Ñoom seen
Mucc sip lor

Articles les plus consultés